Må bra i skolan!

Jag har hela mitt liv haft en dröm om att på något sätt hjälpa människor! Den drömmen gjorde att jag utbildade mig till undersköterska som senare visade sig, inte vara helt fel men absolut inte rätt heller. Jag jobbade mest med äldre människor och hur underbart vissa säger att det kan vara kunde jag aldrig säga att jag trivdes eller ens tyckte att det var roligt. Att varje dag vakna av ångest för ett arbete var paralyserande. Därför övergav jag den idén och jagade efter ett annat intresse, att måla och skriva. Jag målar fortfarande, inte lika frekvent då jag idag har två barn i tidig skolålder. Det är genom mina barn och deras upplevelser i skolan som min nuvarande idé föddes. Jag vill hjälpa till att förändra skolan på ett konstruktivt sätt genom diskussion med elever, andra fräldrar med barn och lärare. Därför skapade jag den slutna gruppen på Facebook "Må bra i skolan!" med hoppet om just detta. Nedanför kan du läsa gruppens beskrivning.

 

Undervisning, mobbing, skolmat, lärare och läxor.

Mitt namn är Victoria Tellander Andersson och jag är en vanlig mamma med två barn i skolåldern. Yngsta dottern börjar ettan i höst och äldsta dottern börjar trean. Med en bra grund tror jag att vi kan eliminera många av de problem som annars kanske skulle följa med upp i vuxen ålder. Med grund menar jag en hållbar undervisning (åk F-9) som ser till individens behov, en skolgång utan mobbing från andra elever såväl som lärare, bra skolmat och allt däremellan. Min dröm är att detta ska bli en plattform för elever, föräldrar och lärare. En plats där vi tillsammans kan diskutera problem rörande skolan, där vi kan peppa varandra och visa stöd. Alla parter måste må bra för att barn ska må bra i skolan.

 

Comments are closed.